Uherský Brod / Brno
Projekt Bible24 v Uherském Brodě (tisková zpráva)
Od pátku 22. 5. do soboty 23. 5. vrcholil ve farním kostele v Uherském Brodě projekt Bible24. Šlo o 24 hodin trvající četbu Božího slova (téměř celého Nového zákona s vynechávkami v apoštolských listech a v Knize Zjevení). Byla to akce (zvl. v katolické církvi) způsobem, jak probíhala, v České republice ojedinělá. Celému projektu předcházela dlouhodobá organizační příprava (tým organizátorů se skládal z kaplana pro mládež uherskobrodského děkanátu Petra Bulvase a z dalších 4 mladých lidí z farnosti Uherský Brod: Denisa Kracíková, Klára Nováková, Lucie Jurigová, Karel Suchánek; z Prahy se zapojila Andrea Hýblová a sr. Anna Mátiková FSP). Farnost se už od doby postní připravovala každodenní modlitbou na závěr mše svaté s úmyslem, aby se skutečně každý otevřel Božímu slovu. V době postní zazněly také tři promluvy na téma Slova Božího v životě křesťana. Čtenáři se mohli zúčastnit lektorského kurzu, každý pak biblické adorace, přednášky doc. Petra Chalupy, ThD., ředitele Českého katolického díla „Metody a přístupy k výkladu biblického textu“ nebo divadelní vystoupení Rapsodického divadla z Olomouce s představením Ester. Páteční večer začal mší svatou, kterou celebroval otec biskup Josef Hrdlička. On také začal číst první úryvek z Matoušova evangelia. Mší svatou také celá četba skončila (stůl Slova se doplňoval stolem eucharistickým).

U ambonu se vystřídalo celkem 198 čtenářů. Čtenáři se zapisovali ve farnosti nebo přes internet, další byli osloveni. 24 hodin bylo rozděleno mezi děti, jejich rodiče a učitele, mládež, seniory a čtenáře z okolních farností a hosty. Nemladší z nich byli žáci 4. třídy ze Základní katolické školy v Uherském Brodě; nejstarší čtenáři měli přes 80 let. Mezi „nejvzdálenější“ účastníky patřil ing. Peter Vojtko z Humenného na východě SR a řeholní sestra Isidora Peréz ze Španělska (působící v pražské komunitě Dcer sv. Pavla). Po telefonu se do četby mohla zapojit také jedna mladá nemocná dívka. Četbu doprovázely hudební vstupy (vždy na závěr hodiny četby). Výběr skladeb byl podřízen zaměření celé akce a konzultován s odborníkem na liturgickou hudbu Jiřím Hrubým tak, aby slyšené slovo bylo možno meditovat i během hudby. Během dne se jednalo o živou produkci (různé scholy a sólisté), v nočních hodinách o hudbu reprodukovanou. Kostel byl po celou dobu otevřený, čtená slova bylo slyšet i venku na náměstí před kostelem. K překvapení organizátorů nebyl prázdný ani v nočních hodinách, překvapující byla účast ze všech věkových kategorií i mezi posluchači. Podle reakcí čtenářů, posluchačů, těch, kteří sledovali internetový přenos, i náhodných návštěvníků, celý projekt zasáhl každého z nich. Během soboty a nedělního dopoledne byla prodávána různá vydání Bible a další knihy s biblickou tematikou. Zájem o ně potvrdil touhu číst a rozumět Písmu svatému. Po celý čas byla k dispozici čtenářům i posluchačům farní budova. Mladí lidé zde mohli přespat. O hojné občerstvení se postaraly farnice. V kostele i na faře vzniklo zcela spontánně společenství lidí, kteří se do té doby ani neznali.

Při závěrečné mši svaté byli vyhlášeni vítězové doprovodné výtvarné soutěže Můj oblíbený biblický příběh/postava. Všechny obrázky, které postoupily do děkanátního kola byly během četby vystaveny ve farním kostele.

Četba byla přenášena na komunitním webu křesťanské mládeže Signály.cz. Mezi uživateli vznikl termín „virtuální chrám“. Celkem se připojilo na 750 uživatelů. Podle ohlasů víme, že na některých místech se dívaly celé skupiny společně, tedy sledovanost mohla být až 850. Průměrně přenos sledovalo cca 20 lidí, v nočních hodinách to bylo kolem 10 přihlášených, ve špičce (tj. páteční bohoslužba) to bylo cca 40.

Cíl projektu Bible24 „Přiblížit a dát zakusit moc Slova, které se stalo tělem“ byl naplněn. Rovněž tak i zamýšlené oživení farnosti a propojení různých věkových a zájmových skupin ve farnosti.

Posledním „cílem/touhou“ organizátorů i některých účastníků je předat dál svou zkušenost a inspirovat další farnosti a společenství k podobnému projektu. Neváhejte nás kontaktovat andrea(zavinac)paulinky(tecka)cz
AKTUALITY:
  • Bibli24 je věnován článek v Katolického týdeníku č. 22 (týden 26.5. - 1.6.).
  • TV NOE Bibli24 věnovala pozornost ve zpravodajství a později také odvysílá dokument.
  • Česká televize uvede 31. 5. 2009 v Křesťanském magazínu v 14.35 na ČT 1 reportáž o BIBLI24.
  • Na webových stránkách Českého rozhlasu si lze stáhnout záznam pořadu Křesťanského týdeníku ze soboty 23. 5., jehož součástí byl i rozhovor s otcem Petrem Bulvasem.
  • Je v jednání, zda by se celý záznam pořízený Signály.cz dal shlédnout na TV-MIS.
modlitba
Reakce:
  • Vrátil jsem se z pouti po Svaté zemi. Tady v Uherském Brodě jsem ji znovu našel. (ing Peter Vojtko)
  • Slova lidská pominou, Slovo Boží trvá věčně. (z homílie otce biskupa Hrdličky)
  • Byla jsem v Brodě od včerejška až do dnešního poledne, pak jsem musela bohužel už domů. Díky všem organizátorům, opravdu to stálo za to. Teď sleduju Bibli24 přes internet a je to skvělé, díky za to. (Maaya, uživatelka Signálů.cz)
  • Kdo můžete, přijeďte ještě. Byla jsem tam včera a atmosféra je pěkná. Velké díky všem organizátorům za příležitost zaposlouchat se do Božího slova... (MíšaS, uživatelka Signálů.cz).